สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

อุตรดิตถ์

Uttaradit English Version, Please Click Here !!

อุตรดิตถ์ > ที่พักอุตรดิตถ์ > แผนที่อุตรดิตถ์ > ร้านอาหารอุตรดิตถ์ > การเดินทางอุตรดิตถ์ > ประวัติอุตรดิตถ์  > เทศกาลอุตรดิตถ์


อุตรดิตถ์  สถานที่ท่องเที่ยว

" เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก "


วิธีใช้: คลิก ชื่ออำเภอ... ในแถบสีทึบ
อุตรดิตถ์
 อำเภอเมือง อุตรดิตถ์
อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก  
ท่องเที่ยว
วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
จิตรกรรมฝาผนังวัดกลาง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
วัดธรรมาธิปไตย
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ประตูไม้แกะสลัก  
ท่องเที่ยว

หลวงพ่อเพชรวัดท่าถนน

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  หลวงพ่อเพชร  
ท่องเที่ยว

วัดใหญ่ท่าเสา

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วิหารเก่า  
ท่องเที่ยว
หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 อำเภอลับแล
วัดพระยืนพุทธบาทยุคล
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
วัดพระแทนศิลาอาสน์
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระแท่น ศิลาอาสน์  
ท่องเที่ยว
หนองพระแล
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
อำเภอลับแล
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง  
ท่องเที่ยว
วัดดอนสัก
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
วัดเจดีย์คีรีวิหาร
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
น้ำตกแม่พูล
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
เวียงเจ้าเงาะ
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 
 อำเภอพิชัย
เมืองพิชัย
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว

 

วัดเอกา

 

บ้านห้วยคา

 

 
 อำเภอท่าปลา
เขื่อนสิริกิต์
เขื่อนดินช่องเขาขาด หรือแซดเดิ้ล
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
   
 อำเภอน้ำปาด
วนอุทยานสักใหญ่
 
 อำเภอทองแสนขัน
บ่อเหล็กน้ำพี้
ถ้ำดิน

 

แผนผัง  อุตรดิตถ์
::: ประวัติอุตรดิตถ์
::: ทัวร์อุตรดิตถ์
::: ทัวร์เขื่อนสิริกิต์
::: ที่พักอุตรดิตถ์
::: สถานที่ท่องเที่ยวอุตรดิตถ์:
::: อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
:::
อำเภอลับแล
:::
อำเภอน้ำปาด
::: อำเภอพิชัย
:::
อำเภอท่าปลา
:::
อำเภอทองแสนขัน
::: การเดินทางอุตรดิตถ์
  ::: แผนที่อุตรดิตถ์
::: เทศกาลอุตรดิตถ์
::: ร้านอาหารอุตรดิตถ์
::: ของฝากอุตรดิตรถ์

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

 
ท่องเที่ยว