สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

ลพบุรี

แนะนำที่พัก ป่าสักฮิลไซด์รีสอร์ท.....

ลพบุรี > ที่พักลพบุรี > ทัวร์ลพบุรี > แผนที่ลพบุรี > ร้านอาหารลพบุรี > ของฝากลพบุรี > การเดินทางลพบุรี


ลพบุรี   สถานที่ท่องเที่ยว
ลพบุรี
 
 อำเภอเมือง ลพบุรี
 ศาลพระกาฬ
 พระปรางค์สามยอด
 พระนารายณ์ราชนิเวศน์
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ศาลพระกาฬ  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระปรางค์สามยอด  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระนารายณ์ราชนิเวศน์  
ท่องเที่ยว
 พระบรมราชานุสาวรีย์พระนารายณ์ฯ
 สวนสัตว์สระแก้วลพบุรี
 พระที่นั่งไกรสรสิหราช
 บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านหลวงวิชาเยนทร์)
 วัดเสาธงทอง
 เทวสถานปรางค์แขก
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  บ้านหลวงวิชาเยนทร์  
ท่องเที่ยว
 วัดมณีชลขัณฑ์
 วัดนครโกษา
 วัดสันเปาโล
 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
 พระที่นั่งและตึก (สร้างในรัชสมัย ร. 4)
 พิพิธัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
 หมู่บ้านดินสอพอง
 วัดยาง ณ รังสี และพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน
 วัดตองปุ
 พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน
 วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร
 วัดเวฬุวัน (วัดเขาจีนแล)
 วัดสุวรรณคีรีปิฎก (วัดเขาตะกร้า)
 บ้านท่ากระยาง (หล่อรูปโลหะและดินสอพอง)
 ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

 อำเภอบ้านหมี่
 วัดเขาวงกต
 วัดธรรมิการาม (วัดค้างคาว)
 วัดกัทลีพนาราม (วัดบ้านกล้วย)
 วัดเชียงงา
 บ้านกล้วย (ทอผ้ามัดหมี่)
 ตัวอำเภอบ้านหมี่ (เจียระไนพลอย)

 อำเภอโคกสำโรง
 เขาวงพระจันทร์
 บ้านหนองแล้ง
 

 อำเภอชัยบาดาล
 วัดเขาสมโภขน์
 บ้านท่าดินดำ
 
 อำเภอท่าหลวง
 น้ำตกวังก้านเหลือง
   
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  บ้านหลวงวิชาเยนทร์  
ท่องเที่ยว
 อำเภอลำสนธิ
 ปรางค์นางผมหอม
 น้ำตกวังแสนดี
 

 อำเภอท่าวุ้ง
 วัดไลย์
 เขาสมอคอน
 

 อำเภอพัฒนานิคม
 ทุ่งทานตะวัน
 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 วัดพรหมรังษี
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  
ท่องเที่ยว

แผนผัง  ลพบุรี
::: ประวัติลพบุรี
::: ทัวร์ลพบุรี
::: ที่พักลพบุรี
 
::: เที่ยวลพบุรี:
::: อำเภอเมืองลพบุรี
:::
อำเภอบ้านหมี่
:::
อำเภอชัยบาดาล

:::
อำเภอโคกสำโรง
:::
อำเภอลำสนธิ
:::
อำเภอพัฒนานิคม
:::
อำเภอท่าวุ้ง
::: การเดินทางลพบุรี
  ::: แผนที่ ลพบุรี
::: เทศกาล ลพบุรี
::: ร้านอาหาร ลพบุรี
::: ของฝาก ลพบุรี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

 
ท่องเที่ยว