สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

สิงห์บุรี

... รีวิว ที่พักสิงห์บุรี ....

สิงห์บุรี > ที่พักสิงห์บุรีแผนที่สิงห์บุรี > ทัวร์สิงห์บุรี > ร้านอาหารสิงห์บุรี > ของฝากสิงห์บุรี > การเดินทางสิงห์บุรี


อำเภอเมือง, สิงห์บุรี
 
  ศาลากลางและศาลจังหวัดสิงห์บุรี

ตั้งอยู่บนถนนวิไลจิตต์ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา นับเป็นโบราณสถานที่ก่ออิฐถือปูนแบบยุโรป เป็นตึกชั้นเดียวทรงยุโรป มีความสวยงามและมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมมาก ศาลจังหวัดสิงห์บุรี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 129 และศาลากลางจังหวัดสร้างขึ้นในปี ร.ศ. 130 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2533

-----------------------------------------------------------------

  วัดหน้าพระธาตุ

อยู่ในเขตหมู่บ้านพลับ ตำบลจักรสีห์ ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์ไปทางตะวันตกประมาณ 1 กม. เดิมชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่าวัดหัวเมือง สันนิษฐานว่าสถานที่บริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของเมืองสิงห์เก่า สิ่งที่สำคัญของวัดนี้คือ มีพระปรางค์ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น สูงประมาณ 8 วา ฐานก่อด้วยศิลาแลง ก่อด้วยอิฐย่อมุมทรงปรางค์ มีกลีบขนุนปรางค์ก่อด้วยอิฐ   ภายหลังมีการเสริมแต่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนต้น ทิศตะวันออกขององค์ปรางค์มีพระวิหารหลวง ทิศตะวันตกเป็นพระอุโบสถ มีเจดีย์กลมเรียงรายหลายองค์ เป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478

-----------------------------------------------------------------

  วัดประโชติการาม รวมภาพ วัดประโชติการาม

อยู่ต.บางกระบือ ห่างจากตัวเมืองไปตามเส้นทางสิงห์บุรี-ชัยนาท (สายเก่า) ประมาณ 5 กม. เป็นวัดเก่าแก่มีพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ พุทธลักษณะ งดงามศิลปแบบสุโขทัย ขนาดใหญ่ 2 องค์ คือ หลวงพ่อทรัพย์ และหลวงพ่อสิน ซึ่งมีพุทธลักษณะที่งดงาม เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  หลวงพ่อสิน  
ท่องเที่ยว

-----------------------------------------------------------------

  วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  รวมภาพ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร สิงห์บุรี

เป็นอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ตำบลจักรสีห์ ไปตามเส้นทางสายสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี ประมาณ 4 กม. เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ มีความยาว 1 เส้น 3 วา 2 ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยใด ใครเป็นผู้สร้าง แต่สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ภายในพระวิหารมี พระกาฬและพระแก้ว ซึ่งเป็นพระศิลาลงรักปิดทอง และพระหล่อนั่งขัดสมาธิเพชรอันศักดิ์สิทธิ์และมีพระพุทธลักษณะงดงาม วัดนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางถนนสิงห์บุรี-ค่ายบางระจัน ประมาณ 4 กม. เปิดให้เข้าชมและนมัสการทุกวัน

 

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระนอนจักรสีห์  
ท่องเที่ยว

-----------------------------------------------------------------

  วัดสว่างอารมณ์  รวมภาพ วัดสว่างอารมณ์ สิงห์บุรี

อยู่ต.ต้นโพธิ์ ห่างจากศาลากลางจังหวัดหลังเก่าไปทางลำน้ำเจ้าพระยา ประมาณ 2 กม. วัดนี้เป็นศูนย์รวมของศิลปหลายด้าน คือ แหล่งปั้นพระพุทธรูปเหมือน ที่สืบทองวิชาปั้นพระพุทธรูปมาจากตระกูลช่างบ้านช่างหล่อธนบุร๊ การศึกษา การก่อสร้างโบสถ์ วิหารศาลาและวัดนี้ยังเป็นแหล่งเก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันมีตัวหนังใหญ์ที่สมบูรณ์และยังสามารถเล่นได้กว่า 300 ตัว นอกจากนี้ยังมีเรือหางยาวอันเก่าแก่ที่เคยมีชื่อเสียงเลื่องลือของจังหวัดสิงห์บุรี เช่น เรือหงษ์ทอง ที่ทางวัดได้เก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้

 

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  หนังใหญ่ วัดสว่างอารมณื สิงห์บุรี  
ท่องเที่ยว
  วัดกระดังงาบุปผาราม

อยู่ต.บางกระบือ อยู่เลยวัดประโชติการามไปเล็กน้อย มีโบสถ์รูปทรงสมัยใหม่ที่งดงามไม่เหมือนโบสถ์แห่งไหนสร้างอยู่บนฐานศาลาการเปรียญหลังเก่า และวัดนี้มีเจดีย์โบราณรูปทรงคล้ายเจดีย์สมัยอยุธยา อยู่ทางด้านหลังของวิหารอันเก่าแก่ซึ่งมีประวัติที่นาสนใจยิ่ง
 

แผนผัง  สิงห์บุรี
::: ประวัติสิงห์บุรี
::: ทัวร์สิงห์บุรี
::: ที่พักสิงห์บุรี
::: เที่ยวสิงห์บุรี:
::: อำเภอเมืองสิงห์บุรี
:::
อำเภอบางระจัน
:::
อำเภออินทร์บุรี
:::
อำเภอค่ายบางระจัน
:::
อำเภอพรหมบุรี
:::
อำเภอท่าช้าง
::: การเดินทางไปสิงห์บุรี
  ::: แผนที่สิงห์บุรี
::: เทศกาลและประเพณี สิงห์บุรี
::: ร้านอาหาร สิงห์บุรี
::: ของฝา สิงห์บุรี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

 
ท่องเที่ยว